Naprapatmottagningen Vällingby Läkarhus

Fysisk aktivitet ökar förmågan att hantera stress

Fysisk träning har diskuterats som en viktig del i förebyggande och till och med behandling av stress och stressrelaterad ohälsa. Det finns sedan en tid tillbaka en mängd evidens för att regelbunden fysisk träning kan påverka utvecklingen av en rad olika sjukdomar som är kopplade till livsstil, inklusive stress.

Exempel på sådana är hjärtkärlsjukdomar och typ-2 diabetes. Stressrelaterad mental ohälsa i form av psykisk utmattning, ofta förenad med depression, ångest och minnes- och koncentrationssvårigheter har blivit vanligare och forskningen tyder på att fysisk träning även i sådana fall kan vara effektiv som behandling.

De bakomliggande mekanismerna är delvis okända men det finns vetenskapligt stöd för att fysisk träning kan ha liknande effekter på hjärnan som antidepressiv läkemedelsbehandling.

Källa: Institutet för stressmedicin


Se fler artiklar...

Telefon
08-687 77 95 (direkt)
08-687 77 00 (växel)

Mottagningstider
Mån-fre, från kl 7.15

Adress
Indalsbacken 1, plan 2
162 68 Vällingby

e-mail