En studie gjord vid Stockholms Universitet visar att de som får ägna två och en halv timme per vecka åt fysisk aktivitet åstadkommer mer på jobbet, de får ökad arbetsförmåga och blir mindre sjuka. Detta är intressant forskning för arbetsgivare och företagare att ta del av.

Läs mer på Arbetarskydd.se