Telefon
08–687 77 95

Mottagningstider
Mån-fre, från kl 7.00

Adress
Indalsbacken 1, plan 2
162 68 Vällingby

e-mail